Тендери:

Моторна уља и масти, бр. МВ-38/2017
|

Моторна уља и масти, бр. МВ-38/2017.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 20
Алат и шрафовска роба, бр. МВ-37/2017. партија 2: шрафовска роба
|

Алат и шрафовска роба, бр. МВ-37/2017. партија 2: шрафовска роба

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 26
Моторна уља и масти, бр. МВ 35/2017.
|

Моторна уља и масти, бр. МВ 35/2017.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 1

преузмите     Обавештење о обустави поступка

Број посета: 41
Рачунарска и сродна опрема, бр..CJN 1.1.6/17.
|

Рачунарска и сродна опрема, бр..CJN 1.1.6/17.

преузмите     Одлука о додели уговора

Број посета: 29
Услуга мобилне телефоније, бр..CJN 1.2.2/17.
|

Услуга мобилне телефоније, бр..CJN 1.2.2/17.

преузмите     Одлука о додели уговора

Број посета: 27