Тендери:

Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације бр. МВ 06/2019.
|

Партије: 1 – Резервни делови за одржавање БАГЕР “ЈЦБ“ 3ЦX 4×4, 2 – Резервни делови за одржавање БАГЕР “ JЦБ “ 807 Д продужена стрела,
3 – Резервни делови за одржавање БУЛДОЖЕР ТГ 110
4 – Основни материјал за одржавање грађевинских машина:Утоваривач УЛТ-100

преузмите    Позив за подношење понуда, партије: 1, 2, 3 и 4

преузмите    Конкурсна документација

Број посета: 21