Тендери:

Фини и разни хемијски производи, партије 1 и 2 бр. МВ 42/2018.
|

Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски и партија 2: Флокулант катјонски, бр. МВ 42/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Одлука о додели уговора за јавну набавку

Број посета: 53
Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски бр. МВ 20/2018.
|

Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски

бр. МВ 20/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о обустави поступка за јавну набавку

преузмите     Обавештење о обустави поступка

Број посета: 54
Основни материјал за производњу воде, партија 1: Алуминијум сулфат, бр. ВВ 25/2018.
|

Основни материјал за производњу воде, партија 1: Алуминијум сулфат, бр. ВВ 25/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Одлука о додели уговора за јавну набавку

Број посета: 60