Тендери:

Грађевински материјал и припадајући производи, ВВ-46/2018
|

Грађевински материјал и припадајући производи, ВВ-46/2018, партије: 17 – Арматурна мрежа, 18 – Цемент, 19 – радијална опека и бетонски блокови 

Број посета: 93
Фини и разни хемијски производи, партија 3: Антифриз бр. МВ 20/2018.
|

Фини и разни хемијски производи, бр. МВ 20/2018. Партија 3 – Антифриз

преузмите      Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о обустави поступка

Број посета: 67