Тендери:

Основни материјал за производњу воде, партија 1: Алуминијум сулфат, бр. ВВ 25/2018.
|

Основни материјал за производњу воде, партија 1: Алуминијум сулфат, бр. ВВ 25/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 5
Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 26/2018.
|

Грађевински материјал и припадајући производи бр. ВВ 26/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 7
Геодетска снимања изведених стања водоводних и канализационих водова, и израда пројеката изведених објеката МВ 37/2018.
|

Геодетска снимања изведених стања водоводних и канализационих водова, објеката водоснабдевања и израда пројеката изведених објеката МВ 37/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 9
Гасни хлоринатор са GPS-ом, бр. МВ 40/2018.
|

Гасни хлоринатор са GPS-ом, бр. МВ 40/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 24
Грађевински радови на изградњи резервоара за воду, бр. МВ 41/2018.
|

Грађевински радови на изградњи резервоара за воду, бр. МВ 41/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр.1

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр.2

 

Број посета: 19