Тендери:

Делови за реконструкцију магистралног цевовода бр. ВВ 35/2018.
|

Делови за реконструкцију магистралног цевовода бр. ВВ 35/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 23
Геодетска снимања изведених стања водоводних и канализационих водова, објеката водоснабдевања и израда пројеката изведених објеката, бр. MV 23/2018.
|

Геодетска снимања изведених стања водоводних и канализационих водова, објеката водоснабдевања и израда пројеката изведених објеката, бр. MV 23/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 14
Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, партија 5: Технички гас, бр. МВ 10/2018.
|

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, партија 5: Технички гас, бр. МВ 10/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 27
ЦЈН 1.2.8/18 Услуге осигурања возила
|

ЦЈН 1.2.8/18 Услуге осигурања возила

преузмите     Одлука о додели уговора

преузмите     Обавештeње о закљученом уговору

Број посета: 67
ЦЈН 1.2.9/17 Услуге осигурања имовине
|

ЦЈН 1.2.9/17 Услуге осигурања имовине

преузмите     Одлука о додели уговора

преузмите     Обавештење о закљученом уговору

Број посета: 58