Тендери:

Израда пројекта дела посебне основе газдовања шумама ГЈ “Трешњевак”, МВ 07/2018
|

Израда пројекта дела посебне основе газдовања шумама ГЈ “Трешњевак”, МВ 07/2018

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 45
Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, ВВ-01/2018
|

Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, ВВ-01/2018

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

Број посета: 53
Услуга рентирања возила бр. MВ 02/2018.
|

Услуга рентирања возила бр. MВ 02/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о додели уговора

преузмите     Обавештење о закљученом уговору

Број посета: 120