Дневни преглед хаваријских искључења на дан 17. Октобар

Сушица, угао улице Београдске и Јурија Гагарина ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија Кошутњак, ул. Кошутњачко брдо ( од 12:15 до 15:15 часова ), улична линија Центар, Детаљније..

Број посета: 50

Дневни преглед хаваријских искључења на дан 16. Октобар

Мала вага, ул. Хаџимилентијева 23 ( 08:00 – 11:00 ), улична линија Кошутњак, Кошутњачко брдо ( 11:00 – 14:00 ), улична линија Ердоглија, ул. Скерлићева 13 ( 14:00 – 16:00 Детаљније..

Број посета: 29

Дневни преглед хаваријских искључења на дан 15. Октобар

Бресница III, ул. Ситничка 24 ( 21:00 -11:00 ), поправка прикључка Илићево, ул. Бојаџића мала 23 ( 11:00 – 15:00 ), улична линија Центар, ул. Светозара Марковића 23 ( 15:00 Детаљније..

Број посета: 44

Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14. Октобар

Маршић. ул. Милосава Обрадовића 11 ( 21:30 – 11:00 ), улична линија Илићево, ул. Светозара Милетића 1 ( 11:00 – 15:00 ), поправка прикључка Бубањ, ул. Првог маја 6 ( Детаљније..

Број посета: 48

Дневни преглед хаваријских искључења на дан 11. Октобар

Теферич, ул. Ивановачка 25 ( 08:00 – 11:00 ), улична линија Бубањ, ул. Епископа Саве 15 ( 11:00 – 15:00 ), поправка прикључка Бубањ, ул. 1. Маја 6 ( 15:00 Детаљније..

Број посета: 122