Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему, бр. 13/2020. Партије 1,2,3,4

преузмите    Позив за подношење понуда преузмите    Конкурсна документација преузмите    Одлука о обустави поступка за партије 1, 2, 3

Хемикалије за физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде, бр. МВ 10/2020.

преузмите    Позив за подношење понуда преузмите    Конкурсна документација преузмите    Измена конкурсне документације бр.1 преузмите    Одлука о додели уговора

Лабораторијско стакло и потрошни лабораторијски материјал, бр. МВ 09/2020.

преузмите    Позив за подношење понуда преузмите    Конкурсна документација преузмите    Одлука о обустави поступка