40.Међународна конференција “Водовод и канализација `19”

40.Међународна конференција “Водовод и канализација `19”

 

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије у Новом Саду, од 01. до 04. октобра 2019. године, одржана је 40. Међународна конференција  “Водовод и канализација`19”. Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Домаћин скупа је ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад.

Циљ конференције је да се кроз разматрања актуелних техничко – технолошких, истраживачко – развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и канализације допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и развојног рада и побољшању и пословања предузећа водовода и канализације.

У раду скупа као предавачи са научним радовима учествовали су и стручњаци крагујевачког Водовода:

МОНИТОРИНГ И ДИСПОЗИЦИЈА МУЉА ОД ПРОЦЕСА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА Ц.П.П.О.В.”ЦВЕТОЈЕВАЦ”, Јелена Бекоња-Милошевић,дипл. биолог-еколог, Александра Маринковић-Радуловић,дипл. физичар

УСПОСТАВЉАЊЕ ПРОЦЕСА КОГЕНЕРАЦИЈЕ И ЕФЕКТИ ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ НА Ц.П.П.О.В.”ЦВЕТОЈЕВАЦ”, Иван Богдановић,дипл.маш.инг.

МИКРОБИОЛОШКО – ЕКОЛОШКИ КВАЛИТЕТ ВОДЕ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА “ГРОШНИЦА”, Миливоје Недовић,дипл.биол.спец.микробиол.мастер инж.заштите жив. средине, Ана Брдар, дипл. биолог, Љиља Курћубић, дипл.биолог, Јована Станојловић,дипл. биолог, Марија Недић, дипл.биолог, Марија Недељковић, дипл.хем.

ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ НА ПП”ГРОШНИЦА” У ВАНРЕДНИМ ПРИЛИКАМА, Горан Гавриловић, спец.хем.

 

Јелена Бекоња-Милошевић,дипл. биолог-еколог, Александра Маринковић-Радуловић,дипл. физичар

 

Иван Богдановић,дипл.маш.инг.

Миливоје Недовић,дипл.биол.спец.микробиол.мастер инж.заштите жив. средине, Ана Брдар, дипл. биолог, Љиља Курћубић, дипл.биолог, Јована Станојловић,дипл. биолог, Марија Недић, дипл.биолог, Марија Недељковић, дипл.хем.

Горан Гавриловић, спец.хем.

Број посета: 551