Дневни преглед хаваријских искључења на дан 9. Октобар

  • Бресница, ул. Велимира Стевановића ( 08:00 – 11:00 ), хидрант
  • Илићево, ул. Светозара Милетића 1 ( 08:00 – 11:00 ), прикључак
  • Маршић, угао улица Бјаско Бјале и Требињске ( 11:00 – 13:00 ), затварач
  • Бресница, ул. Бате Радаковића ( 13:00 – 15:00 ), улична линија
  • Ердеч, ул. Милутина Јовановића 14 ( 15:00 – 17:00 ), прикључак

Број посета: 58