Дневни преглед хаваријских искључења на дан 17. Октобар

  • Сушица, угао улице Београдске и Јурија Гагарина ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија
  • Кошутњак, ул. Кошутњачко брдо ( од 12:15 до 15:15 часова ), улична линија
  • Центар, ул. Скерлићева 13 ( од 15:30 до 19:00 часова ), прикључак
  • Бресница, ул. Кадињача 39 ( од 08:00 до 10:00 часова ), прикључак у шахти
  • Центар, ул. Краља Петра I Карађорђевића 46 ( од 10:30 до 12:00 часова ), прикључак у шахти
  • Ердоглија, ул. Рудничка 15 ( од 12:00 до 15:00 часова ), прикључак у шахти
  • Центар, ул. Краља Петра I Карађорђевића ( од 15:00 до 19:00 часова ), прикључак у шахти .

Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Број посета: 132