Дневни преглед хаваријских искључења на дан 18. Октобар

  • Пивара, ул. Цара Константина 38 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка
  • Бресница, ул. Партизанска 3 ( од 12:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка
  • Бресница III, ул. Кадињача 39 ( од 16:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка
  • Станово, ул. Саве Шумановић 16 ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија
  • Центар, ул. Скерлићева 13 ( од 12:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка
  • Ердеч, ул. Партизанских курира бб ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача

Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Број посета: 204