Дневни преглед хаваријских искључења на дан 08. Новембар

  • Петровац, ул. Интернационалних бригада ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија
  • Станово, ул. Милана Ракетића 23 ( од 11:00 до 15:00 часова ), улична линија
  • Аеродром, ул. Љубе Вучковића 6 ( од 15:00 до 19:00 часова ), прикључак
  • Аеродром, ул. Града Караре 2/1 ( од 08:00 до 10:30 часова ), улична линија
  • Бресница, ул. Гоце Делчева 5 ( од 10:30 до 15:30 часова ), улична линија
  • Велики Парк, ул. Танаска Рајића 5 ( од 15:30 до 17:00 часова ), прикључак
  • Рогојевац ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија
  • Аеродром, ул. Града Караре 2/2 ( од 11:00 до 17:00 часова ), улична линија

Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Број посета: 125