Грађевински материјал и припадајући производи бр.ВВ 29/2019. Партије:1-26

преузмите    Позив за подношење понуда

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Измена конкурсне документације бр.1

преузмите    Одлука о додели уговора, партије: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,21,25

преузмите    Одлука о обустави поступка, партије 13 и 22

преузмите    Одлука о обустави поступка, партије: 9,15,17,18,19,20,23,24,26

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 16

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 3

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 14

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 11

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 21

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 5

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 12

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 1

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 4

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 8

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 10

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 6

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 2

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 25

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 7

Број посета: 123