Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 33/2019.

преузмите    Позив за подношење понуда

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одлука о обустави поступка, партија 23

преузмите    Одлука о додели уговора, партије: 9, 15, 17, 18, 19, 20, 24 и 26

преузмите    Одлука Надзорног одбора бр. LXXVII/1 од 06.02.2020. године

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 15

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 20

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 24

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 18

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 9

преузмите    Одлука о додели уговора, партија 19

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 17

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 26

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 19

Број посета: 90