Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14.Јануар

  • Илина вода, ул. 19.Октобра – обданиште “Чуперак” и 22.Децембар ( од 09:00 до 14:00 часова ), улична линија
  • Бресница, угао ул. Слободана Пенезића Крцуна и 15.Мајевичке бригаде ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија
  • Бресница, угао ул. Слободана Пенезића Крцуна и 15.Мајевичке бригаде ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача
  • Бресница, ул. Петра Јокића 13 ( од 11:00 до 15:00 часова ), улична линија
  • Виногради, ул. Браће Рибникар ( од 15:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка
  • Вашариште, угао ул. Краља Милана и Јосипа Панчића ( од 11:00 до 15:00 часова ), улична линија
  • Лепеница, ул. Лепенички булевар 29 ( од 08:00 до 11:00 часова ), улична линија
  • Јабучар, угао ул. Р.Цветића и Београдске ( од 15:00 до 19:00 часова ), рад по допису

Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Број посета: 100