Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 34/2019. Партије 13 и 22

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 34/2019. Партија 13: Канализационе коруговане цеви од
полипропилена и партија 22: Израда фазонских комада од ПЕ

преузмите    Позив за подношење понуда

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одговор понуђачима у поступку, партија 13

преузмите    Измена конкурсне документације бр.1

преузмите    Разјашњење конкурсне документације бр.2

Број посета: 45