Грађевински материјал за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, бр. ВВ 01/2020.

преузмите    Позив за подношење понуда

преузмите    Конкурсна документација

преузмите    Одлука о додели уговора, партије 1 и 2

преузмите    Одлука о обустави поступка, партија 3

преузмите    Обавештење о закљученом уговору, партија 1 и 2

преузмите    Одлука о обустави поступка

Број посета: 167