Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14.Фебруар

  • Пивара, ул. Стојана Протића 104 ( од 11:00 до 14:00 часова ), прикључак
  • Станово, ул. Марка Загорца 2 ( од 08:00 до 11:00 часова ), прикључак
  • Вишњак-Станово, ул. Милоја Радосављевића 67 ( од 11:00 до 14:00 часова ), прикључак
  • Ердоглија, ул. Даничићева 122 ( од 14:00 до 16:00 часова ), прикључак
  • Иза “Метро”-а, ул. Миодрага Влајковића Шуке ( од 08:00 до 11:00 часова ), затварачи

Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Број посета: 99