Дневни преглед хаваријских искључења на дан 22.Maj

  • Ћава, ул. Раке Адамовић 26 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка
  • Станово, ул. Милоша Терзића – на почетку улице ( од 12:00 до 14:00 часова ), улична линија
  • Бресница, ул. Радничка 12 ( од 16:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка

Напомена: План искључења је подлежан променама услед непредвидивих компликација у току извођења поправки и услед појаве нових већих хаварија.

Број посета: 112