Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 34/2017.

Грађевински материјал и припадајући производи, бр. ВВ 34/2017.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 1

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 2

преузмите     Измена конкурсне документације бр. 1

преузмите     Продужење рока за подношење понуда

преузмите     Измена конкурсне документације бр. 2

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 3

преузмите     Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку, партија 15 и партија 16

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 4

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 5

преузмите     Одлука о додели уговора

преузмите     Одлука о обустави поступка за партије 2, 3, 14, 24, 25, 26, 27, 30, 31

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 32

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 6

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 5

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 7

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 8

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 9

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 10

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 4

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 12

преузмите     Обавештење о закључењу уговору, партија 18

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 16

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 21

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 19

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 13

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 15

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 17

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 1

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 11

преузмите     Обавештење о закључењу уговора, партија 29

Број посета: 454