Дневни преглед хаваријских искључења на дан 12.октобар

–    Илина Вода, ул. Милице Миљојковић 2 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка уличне линије

–    Бресница III, ул. Београдски батаљон 57  ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка прикључка

–    Белошевац, ул. Милоша Савковића 2  ( од 14:00 до 17:00 часова ), поправка прикључка

–    Илићево, ул. Вишка 24  ( од 06:00 до 11:00 часова ), поправка уличне линије

–    Станово, ул. Момира Јоксовића 7  ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка уличне линије

–    Аеродром, ул. Града Караре 47  ( од 14:00 до 17:00 часова ), поправка хидранта

–    Шумарице, ул. Горњомилановачка 19  ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка

–    Сушица, ул. Авалска 1  ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка прикључка

–     Станово, ул. Хасана Бркића 17  ( од 14:00 до 17:00 часова ), поправка хидранта

–    Грошница, ул. Октобарских жртава 30  ( од 08:00 до 11:00 часова ), квар у шахти

Број посета: 253