Грађевински материјал и припадајући производи , бр. ВВ-39/2017.

Грађевински материјал и припадајући производи , бр. ВВ-39/2017.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр. 1

преузмите     Одлука о додели уговора

преузмите     Обавештење о обустави поступка

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Санациона спојница промера 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm .

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 3: Санациона спојница промера 125 mm, 150 mm, 200 mm

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 24: Арматурна мрежа

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 25: Цемент

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 26: Радијална опека и бетонски блокови

 

Број посета: 293