Дневни преглед хаваријских искључења на дан 7.децембар

–    Станово, ул. Кнеза Михајла 199 ( од 08:00до 12:00 часова ), поправка прикључка

–    Велики Парк, ул. Радоја Домановића ПМФ ( од 12:00 до 15:00 часова ), поправка прикључка

–    Белошевац, ул. Јована Илића – на почетку улице ( од 15:00до 19:00 часова ), поправка прикључка

–    Центар, ул. Милоја Павловића бб ( од 08:00до 12:00 часова ), поправка уличне линије

–    Пивара, ул. Грге Јанкеза бб ( од 12:00до 15:00 часова ), поправка прикључка

–    Бресница III, ул. Кадињача 66 ( од 15:00до 19:00 часова ), поправка уличне линије

–    Ердоглија, ул. Даничићева 126 ( од 08:00до 10:00 часова ), квар у шахти

–    Колонија, ул. Љубићка 6 ( од 10:00до 13:00 часова ), квар у шахти

–    Бресница III, ул. Кадињача – Враћевшничка ( од 13:00до 15:00 часова ), поправка затварача

 

Број посета: 276