Обавештење о квалитету воде за пиће

Због неопходних радова на магистралном цевоводу дошло је до поремећаја у водоснабдевању дана 24.01.2018. године, појавом мутне воде у појединим деловима водоводне мреже.
О најављеним радовима и могућем замућењу воде сви корисници су били благовремено обавештени, путем РТК, радија и на други начин (е-маил, телефоном).
Након завршених радова дошло је до потпуне стабилизације у водоснабдевању, што потврђују резултати лабораторијских испитивања, узорковања обављена 24.1.2018.године од 18:00 до 20:00 часова.

Вода може да се користи за пиће и припремање хране.

Број посета: 363