Дневни преглед хаваријских искључења на дан 13.фебруар

–    Илићево, ул. Драгослава Срејовића “Чар” ( од 05:30 до 13:00 часова ), поправка уличне линије

–    Корићани, ул. Косте Стаменковића – на крају ( од 13:00 до 16:00 часова ), поправка хидранта

–    Баточина, насеље Лозница ( од 09:00 до 13:00 часова ), поправка уличне линије

–    Баточина, ул. Крфска 1 ( од 14:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка

–    Мале Пчелице, ул. Огњена Прице бб ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка вентила

Број посета: 290