Израда пројекта дела посебне основе газдовања шумама ГЈ “Трешњевак”, МВ 07/2018

Израда пројекта дела посебне основе газдовања шумама ГЈ “Трешњевак”, МВ 07/2018

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о додели уговора за Јавну набавку

преузмите     Обавештење о закљученом уговору

Број посета: 217