Успостављање система менаџмента у складу са захтевима нових стандарда бр. МВ 03/2018SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015.

Успостављање система менаџмента у складу са захтевима нових стандарда бр. МВ 03/2018. SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о обустави поступка за Јавну набавку

преузмите     Обавештење о обустави поступка

 

Број посета: 171