Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, бр. МВ 10/2018.

Основни материјал за машинско одржавање – радионица за израду резервних делова, бр. МВ 10/2018. Партије: 1 – Челици, челични профили и бронза, 2 – Прохромски челици и обојени метали, 3 – Техничка пластика и ПЕ, и 4 – Средства за лепљење, заптивање, подмазивање, боје и разређивачи.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије 2 и 3

преузмите     Одлука о обустави поступка за Јавну набавку, партије 1 и 4

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 2

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 3

преузмите     Обавештење о обустави поступка, партије 1 и 4

Број посета: 180