Дневни преглед хаваријских искључења на дан 13. март

–    Грошница, ул. Октобарских жртава бб ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача

Број посета: 154