Разне услуге поправки и одржавања бр. МВ 15/2018.

Разне услуге поправки и одржавања бр. МВ 15/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за Јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Продужење рока за подношење понуда за Јавну набавку

преузмите     Одлука о додели уговора, партија 2

преузмите     Одлука о обустави поступка, партије 3, 4 и 7

преузмите     Обавештење о закључењу уговора – партија 2

преузмите     Обавештење о обустави поступака

Број посета: 179