Услуге поправки, одржавање и сродне услуге за возила и припадајућу опрему бр. МВ 17/2018.

Услуге поправки, одржавање и сродне услуге за возила и припадајућу опрему бр. МВ 17/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за Јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о додели уговора за Јавну набавку, партије 2 и 3

преузмите     Одлука о обустави поступка, партије 1 и 4

преузмите     Обавештење о обустави поступка, партије 1 и 4

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 2

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Број посета: 186