Дневни преглед хаваријских искључења на дан 5.април

–    Колонија, угао Гружанске и Душана Сретеновића ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача

–    Шумарице, угао Гочке и Стефана Дороњског ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

–    Илићево, ул. Вакуфска 6 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

–    Ердоглија, ул. Копаоничка 17/1 ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка прикључка

–    Мала Вага, Ненадовићева 9 ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка прикључка

–    Бресница, ул. Славомира Лазаревића 13 ( од 13:00 до 15:00 часова ), поправка прикључка

Број посета: 156