Дневни преглед хаваријских искључења на дан 10.април

–    Бресница, ул. Ужичке републике 40 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка прикључка

–    Станово, ул. Кире Димитријевског 2 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка уличне линије

Број посета: 179