Дневни преглед хаваријских искључења на дан 16.април

–    Бресница, ул. Бреснички до 65 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

–    Бресница, ул. Богољуба Крговића 17 ( од 14:00 до 16:00 часова ), квар у шахти

Број посета: 142