Дневни преглед хаваријских искључења на дан 26.април

–    Белошевац, ул. Миливоја Милентијевића 4 ( од 08:00 до 11:00 ), поправка прикључка

–    Теферич, ул. Душана Срезојевића 82 ( од 08:00 до 11:00 ), поправка прикључка

–    Бресница, ул. Михајла Пупина – на дну улице ( од 15:00 до 18:00 ), поправка прикључка

–    Баточина, ул. Немањина 53 ( од 08:00 до 11:00 ), поправка прикључка

–    Баточина, ул. Краља Петра I бб ( од 11:00 до 12:00 ), квар у шахти

–    Баточина, ул. Краља Петра I 52 ( од 12:00 до 13:00 ), квар у шахти

–    Никшић ( од 13:00 до 16:00 ), поправка уличне линије

–    Милатовац ( од 16:00 до 19:00 ), поправка уличне линије

Број посета: 99