Дневни преглед хаваријских искључења на дан 16.мај

–    Бресница, ул. Војислава Илића 63 ( од 06:00 до 12:00 часова ), поправка уличне линије

–    Бресница, ул. Руђера Бошковића 14 ( од 12:00 до 17:00 часова ), поправка прикључка

–    Виногради, ул.  Светолика Младеновића 62 ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка

–    Белошевац, ул. Миливоја Банковића 120 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка затварача

Број посета: 195