Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 26/2018.

Грађевински материјал и припадајући производи ВВ 26/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр.1

преузмите     Разјашњење конкурсне документације бр.2

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Одлука о обустави поступка за јавну набавку, партија 13: Лептирасти затварачи fi 1000 mm и fi 700 mm, и партија 23 – Средство за наливање стаза таложника

преузмите     Одлука о додели уговора за јавну набавку, партије:15 – Бетонски елементи, 16 – Бетон, 20 – АБ плоча са металним рамом, 21 – Црева за усисавање ( пробијање ) за канализацију и 24 – Пењалице

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 15: Бетонски елементи ( кинете и прстенови )

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 16: Бетон

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 20: Армирано бетонска плоча са металним рамом

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 24: Пењалице

преузмите      Обавештење о закљученом уговору, партија 21: Црева за усисавање (пробијање) за канализацију

Број посета: 203