Дневни преглед хаваријских искључења на дан 31. мај

–    Багремар – хиподром ( од 08:00 до 10:00 часова )

–    Ердоглија, ул. Драгољуба Миловановића Бене 42 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

–    Бресница, Богољуба Б. Бојовића 32 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

–    Аеродром, ул. Љубе Вучковића ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка затварача

 

Број посета: 153