Уређаји за отклањање кварова, бр. МВ 29/2018.

Уређаји за отклањање кварова, бр. МВ 29/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Продужење рока за подношење понуда

преузмите     Одлука о додели уговора

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 1: Комбиновани уређај за отклањање кварова

преузмите     Обавештење о закљученом уговору, партија 2: Хидраулични чекић – пикамер

Број посета: 280