Дневни преглед хаваријских искључења на дан 25. јун

  • Петровац, ул. Солинска 5 ( од 03:55 до 12:00 часова ),  улична линија
  • Вишњак, ул. Петра Убавкића 24 ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија
  • Шест топола, ул. Церска 6 ( од 12:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка
Број посета: 242