Дневни преглед хаваријских искључења на дан 29. јун

–    Велико Поље, ул. Рада Докмановића 62 ( од 06:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка
–    Бресница, ул. Милана Богдановића 20 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка хидранта

Број посета: 235