Дневни преглед хаваријских искључења на дан 11. јул

–    Ћава, ул. Владе Недељковића бб ( од 08:00 до 12:00 часова ), поправка цевовода 350мм

–    Аеродром, ул. Атинска 24 ( од 08:00 до 11:00 часова ), поправка хидранта

–    Белошевац, ул. Владимира Пејовића 21  ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка хидранта

Број посета: 94