Обавештење за потрошаче о неизмиреним обавезама

Поштовани корисници услуга,

На основу препоруке Скупштине града Крагујевца и одлуке Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, обавештавамо кориснике који имају неизмирене обавезе према овом предузећу, да у периоду од 15.08. до 30.09.2018. године, могу приступити закључењу споразума о измирењу дуга на период до 120 месеци, с тим што минимални износ месечне рате не може бити мањи од 500 динара, уз обавезу редовног измирења задужења за текућу потрошњу.

Закључење споразума вршиће се у просторијама ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац, у ул. Краља Александра I Карађорђевића бр.48, сваким радним даном у времену од 07:00 до 17:00 часова. Потрошач је у обавези да са собом понесе личну карту, а све додатне информације може добити путем телефона:

335-742, 334-300 и 335-743 локал 103, као и на шалтерима  ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац.

С поштовањем

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” КРАГУЈЕВАЦ

Број посета: 534