Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14. август

–    Баточина, ул. Војводе Мишића ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка цеви

–    Станово, ул. Петра Убавкића 24 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

Број посета: 111