Дневни преглед хаваријских искључења на дан 14. септембар

–    Пивара, ул. Стојана Протића 74-76 ( од 08:00 до 11:00 часова ), прикључак

–    Пивара, ул. Димитрија Давидовића 17 ( од 11:00 до 14:00 часова ), поправка хидранта

–    Станово, ул. Скрадинска ( од 11:00 до 13:00 часова ), затварачи

Број посета: 131