Продужење рока за закључење споразума о репрограму дуга до 30.новембра

Због великог интересовања потрошача, ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац донело је одлуку да продужи рок за закључење споразума о репрограму дуга до 30.новембра 2018.године. Позивамо све потрошаче који нису дефинисали начин измирења својих обавеза, да искористе повољност закључењу споразума о измирењу дуга на период до 120 месеци.

Закључењем споразума избећи ћете непотребне трошкове утужења, а нас лишити непријатности да после истека овог рока своја потраживања наплаћујемо на законом предвиђен начин.

Закључење споразума врши се у просторијама ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац у улици Краља Александра I Карађорђевића бр.48 сваким радним даном у времену од 07:00 до 17:00 часова. Све додатне информације можете добити путем телефона 335-742 као и на шалтерима ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац.

 

С поштовањем,

ЈКП “Водовод и канализација” Крагујевац

 

Број посета: 389