Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски бр. МВ 20/2018.

Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски, партија 2: Флокулант катјонски

бр. МВ 20/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Одлука о обустави поступка за јавну набавку

преузмите     Обавештење о обустави поступка

Број посета: 152