Дневни преглед хаваријских искључења на дан 9. октобар

–    Аеродром, ул. Шумадијске Дивизије 3 ( од 08:00 до 10:00 часова ), поправка прикључка

–    Илина вода, ул. Драгослава Срејовића 73 ( од 10:00 до 12:00 часова ), поправка прикључка

–    Бресница, ул. Боре Милутиновића 31 ( од 08:00 до 10:00 часова ), улична линија

–    Станово, ул. Краљевачког батаљона ( од 10:00 до 12:00 часова ), улична линија

–    Бресница, ул. Јована Ристића ( од 10:00 до 12:00 часова ), улична линија

–    Шумарица, ул. Боривоја Глишића 54 ( од 12:00 до 14:00 часова ), прикључак

Број посета: 158