Дневни преглед хаваријских искључења на дан 10. октобар

–    Бресница, ул. др. Јована Ристића 99 ( од 08:00 до 10 часова ), улична линија

–    Илина вода, ул. Драгослава Срејовића 73 ( од 10:00 до 12:00 часова ), реконструкција прикључка

–    Белошевац, ул. Боре Милутиновића 31а( од 08:00 до 10:00 часова ), улична линија

–    Белошевац, ул. Боре Милутиновића 31а( од 08:00 до 10:00 часова ), прикључак

 

 

Број посета: 188