Фини и разни хемијски производи, партије 1 и 2 бр. МВ 42/2018.

Фини и разни хемијски производи, партија 1: Флокулант анјонски и партија 2: Флокулант катјонски, бр. МВ 42/2018.

преузмите     Позив за подношење понуда за јавну набавку

преузмите     Конкурсна документација

преузмите     Измена конкурсне документације бр.1

преузмите     Одлука о додели уговора за јавну набавку

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 1

преузмите     Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Број посета: 150