Дневни преглед хаваријских искључења на дан 19. октобар

–    Аеродром, ул. Аеродромска 6 ( од 08:00 до 10:00 часова ), улична линија

–    Станово, угао Топоничке и Драге Тодоровић ( од 23:30 до 10:00 часова ), улична линија

–    Лепеница, ул. Мајaковског 8 ( од 14:00 до 16:00 часова ), улична линија

–    Пивара, ул. Војводе Степе 29 ( од 17:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка

–    Бресница, ул. Мокрањчева 62 ( од 11:00 до 13:00 часова ), улична линија

–    Аеродром, ул. Београдска 71 ( од 11:00 до 13:00 часова ), поправка прикључка

–    Виногради, ул. Седам секретара СКОЈ-а 17 ( од 14:00 до 16:00 часова ), улична линија

–    Вучковица бб ( од 17:00 до 19:00 часова ), улична линија

Број посета: 193