Међународни стручно-научни скуп “Водовод и канализација `18”

 

Међународни стручно-научни скуп “Водовод и канализација `18”

 

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије у Ваљеву, од 09. до 12. октобра 2018. године одржан је 39. Међународни стручно научни скуп “Водовод и канализација`18”. Скуп је одржан под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Домаћини скупа су ЈКП “Водовод” Ваљево и ЈКП “Водоснабдевање Колубара-Ровни” Ваљево.

Циљ скупа је био да се кроз разматрање актуелних техничко – технолошких, истраживачко – развојних, економских, законских и других питања из области снабдевања водом и каналисања допринесе убрзанијем трансферу знања, информисању, примени савремених достигнућа и решења, унапређењу научно-истраживачког и развојног рада и побољшању пословања предузећа водовода и канализације и комуналних система.

У раду скупа као предавачи са научним радовима учествовали су и стручњаци крагујевачког Водовода:

ПРАЋЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВОДЕ ЗА ПЕРИОД 2013-2018. ГОДИНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА РЕЦИПИЈЕНТ, Јелена Бекоња-Милошевић,дипл. биолог-еколог, Александра Маринковић-Радуловић,дипл. физичар

МИКРОБИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ ВОДЕ АКУМУЛАЦИОНОГ ЈЕЗЕРА ГРУЖА, Миливоје Недовић,дипл.биол.спец.микробиол.мастер инж.заштите жив. средине, Драгослава Ђуран,дипл.хем., Ана Брдар, дипл. биолог, Љиља Курчубић, дипл.биолог, Јована Станојловић,дипл. биолог, Марија Недић, дипл.биолог

ХЕМИЈСКИ МОНИТОРИНГ АКУМУЛАЦИЈЕ „ГРОШНИЦА“ У ПЕРИОДУ 2013-2018, Горан Гавриловић, спец.хем., Бојана Корица,технолог.

 

Горан Гавриловић на 39. Међународном стручно-научном скупу Водовод и канализација ’18 у Ваљеву 10.10.2018.

 

Александра Радуловић на 39. Међународном стручно-научном скупу Водовод и канализација ’18 у Ваљеву 10.10.2018.

 

Миливоје Недовић на 39. Међународном стручно-научном скупу Водовод и канализација ’18 у Ваљеву 10.10.2018.

Број посета: 669