Дневни преглед хаваријских искључења на дан 23. октобар

–    Сушица, ул. Стеве Јаковљевића 5 ( од 19:00 до 12:00 часова ), улична линија

–    Ердоглија, ул. Аце Стојановића 14 ( од 12:00 до 16:00 часова ), поправка прикључка

–    Аеродром, угао ул. Петра Лековића и Кочанске ( од 08:00 до 12:00 часова ), улична линија

–    Станово, ул. Левачког одреда 24 ( од 12:00 до 16:00 часова ), улична линија

–    Петровац, угао ул. Ј.Вукомановића и Локрумска ( од 08:00 до 10:00 часова ), улична линија

Број посета: 217