Дневни преглед хаваријских искључења на дан 24. октобар

–    Бресница, ул. Гундулићева1 ( од 23:30 11:00 часова ), улична линија

–    Станово, ул. Милоја Радосављевића 67 ( од 11:00 до 15:00 часова ), улична линија

–    Ердоглија, ул. Даничићева 126 ( од 15:00 до 19:00 часова ), поправка прикључка

–    Баточина, ул. Велимира Илића Тапе 11 ( од 08:00 до 10:00 часова ), рад по захтеву

–    Баточина, ул. Немањина 53 ( од 10:00 до 14:00 часова ), улична линија

–    Баточина, ул. Немањина 17 ( од 14:00 до 16:00 часова ), улична линија

–    Никшић – иза куће Јовића ( од 16:00 до 19:00 часова ), улична линија

–    Баточина, ул. Велимира Илића Тапе 4 ( од 08:00 до 10:00 часова ), квар у шахти

–    Никшић бб ( од 10:00 до 13:00 часова ), квар у шахти

–    Ердеч, ул. Владислава Мазепа 12 ( од 13:00 до 15:00 часова ), квар у шахти

Број посета: 211